IV śniadanie  Inspirujemy (się)!

IV śniadanie Inspirujemy (się)!

Jesteśmy już po IV śniadaniu "W dobrym Towarzystwie" ze Spółdzielnią Kultury. 19 września w Otwartej Kolonii filii Wolskiego Centrum Kultury o swoich działaniach z lokalną społeczością, otwartości i współpracy z lokalnymi instytucjami opowiadała Jaśmina Wójcik. Spotkania śniadaniowe są okazją do tworzenia sieci współpracy, lepszego poznania się środowiska, kóremu bliska jest idea dzielenia się, działań kulturalnych, edukacyjnych i społecznych realizowanych w różnych społecznościach. Gościliśmy przedstawicieli samorządu, instytucji, organizacji, Miejsc Aktywności Lokalnych..
Za zdjęcia, gościnę i pomoc w organizacji śniadania dziękujemy serdecznie Wolskiemu Centrum Kultury.