Loading...
Zdjęcie profilowe organizacji
Dom Sąsiedzki - Praga-Północ
Dom Sąsiedzki "Moje Szmulki"
Dom Sąsiedzki „Moje Szmulki” buduje potencjał społeczny poprzez angażowanie osób indywidualnych, rodzin, grup nieformalnych, organizacji, lokalnych instytucji, przedsiębiorców oraz samorządu. Jesteśmy otwarci na różnorodność wiekową, kulturową, wyznaniową, etniczną itp. „Moje Szmulki” to miejsce otwarte na ludzi o różnym statusie społecznym i materialnym, dostępne dla wszystkich mieszkańców.
Udostępniane zasoby
Zdjęcie główne zasobu
Przestrzeń - Praga-Północ
Dom Sąsiedzki "Moje Szmulki"
Zdjęcie główne zasobu
Przestrzeń - Praga-Północ
Dom Sąsiedzki "Moje Szmulki"
Zdjęcie główne zasobu
Przedmioty - Praga-Północ
Dom Sąsiedzki "Moje Szmulki"
Zdjęcie główne zasobu
Przedmioty - Praga-Północ
Dom Sąsiedzki "Moje Szmulki"
Zdjęcie główne zasobu
Przedmioty - Praga-Północ
Dom Sąsiedzki "Moje Szmulki"
Zdjęcie główne zasobu
Przedmioty - Praga-Północ
Dom Sąsiedzki "Moje Szmulki"
Zdjęcie główne zasobu
Przedmioty - Praga-Północ
Dom Sąsiedzki "Moje Szmulki"
Zdjęcie główne zasobu
Przedmioty - Praga-Północ
Dom Sąsiedzki "Moje Szmulki"