Błąd

Ładowanie danych

Zdjęcie profilowe organizacji
Organizacja pozarządowa - Ochota

Fundacja Rozwoju Kinematografii

Fundacja Rozwoju Kinematografii w ciągu ostatnich trzech lat zrealizowała ponad 2000 wydarzeń filmowych na terenie Polski. Organizacja realizowała pokazy filmowe w ramach współpracy z instytucjami i ośrodkami kultury, samorządami, organizacjami pozarządowymi i firmami, angażując się w ponad 200 projektów kulturalnych. Fundacja uczestniczyła w najważniejszych wydarzeniach filmowych w Polsce, jak np. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni czy Festiwalu Filmu i Sztuki Dwa Brzegi.