Ładowanie danych
Zdjęcie profilowe organizacji
Organizacja pozarządowa - Śródmieście
Fundacja Poza Horyzont
Fundacja Poza Horyzont działa od 24 września 2012 roku. Od tego czasu aktywnie wspieramy inicjatywy obywatelskie i angażujemy się w kształtowanie warszawskiej rzeczywistości, wspierając inicjatywy oddolne. Z powodzeniem współpracujemy z mieszkańcami, organizacjami i działaczami społecznymi, którzy pragną stymulować rozwój kulturalny Warszawy i okolic. Nasza działalność skupia się na organizowaniu i wspieraniu projektów kultywujących ideę kultury jako narzędzia rozwoju społeczno-gospodarczego, podnoszących poziom sportowy młodzieży, rozwijających krajoznawstwo, promujących twórczość, dialog kulturalny i wzajemne poznawanie kultur i historii narodów Europy oraz zwiększających świadomość gospodarczą społeczeństwa.
Dostępność
Poniedziałek 9 - 15
Wtorek 9 - 15
Środa 9 - 15
Czwartek 9 - 15
Piątek 9 - 15
Miejsce Aktywności Lokalnej
Lokalizacja
Hoża 51 ,  00-681 Warszawa

Udostępniane zasoby