Ładowanie danych
Zdjęcie profilowe organizacji
Organizacja pozarządowa - Praga-Północ
Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy i Rozwoju QZmianom
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom od 2004 roku inspiruje osoby w każdym wieku do wykorzystywania ich wewnętrznego potencjału. Działamy poprzez organizację szkoleń, warsztatów psychoedukacyjnych i psychoterapii. Aktywnie właczamy się w budowanie systemów wsparcia lokalnego na Pradze Północ. Wspieramy organizacje w zakresie zarządzania i monitoringu projektów. Naszym celem jest wspieranie procesów uczenia się i rozwoju osobowościowego dzieci, młodzieży i dorosłych. W swoich działaniach stawiamy na wyrównywanie szans edukacyjnych osób o różnym statusie społeczno-ekonomicznym. Zespół Q Zmianom tworzą osoby profesjonalnie zajmujące się pomocą i edukacją psychologiczną: psycholodzy, pedagodzy, trenerzy oraz wolontariusze, którym bliska jest misja Stowarzyszenia.
Dostępność
Poniedziałek proszę - pytać
Wtorek proszę - pytać
Środa proszę - pytać
Czwartek proszę - pytać
Piątek proszę - pytać
Sobota proszę - pytać
Niedziela proszę - pytać
Lokalizacja
Wileńska 13/41 ,  03-409 Warszawa

Udostępniane zasoby