Ładowanie danych
Zdjęcie profilowe organizacji
Dom Kultury - Wesoła
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy to samorządowa instytucja kultury, która powstała w 1984 r. z inicjatywy mieszkańców, w gmachu wybudowanym ich własnymi rękami. Oferta Ośrodka przygotowana jest z myślą o wszystkich grupach wiekowych, a składają się na nią m.in.: koncerty, spektakle teatralne, wieczory poezji, imprezy rocznicowe i okazjonalne, prelekcje, spotkania z ciekawymi postaciami świata kultury i nauki, programy edukacyjne oraz stałe zajęcia w sekcjach.
Miejsce Aktywności Lokalnej
Lokalizacja
Stefana Starzyńskiego 21

Udostępniane zasoby