Błąd

Ładowanie danych

Zdjęcie profilowe organizacji
Dom Kultury - Praga-Północ

Dom Kultury Praga w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

Dom Kultury PRAGA jest samorządową instytucją kultury, założoną w listopadzie 2002 roku. Podstawowymi celami działalności DK Praga jest edukacja poprzez sztukę i działania artystyczne oraz stwarzanie możliwości kontaktu z kulturą i udziału w jej tworzeniu dzięki realizowaniu projektów artystycznych, kulturalnych i społecznych.
Miejsce Aktywności Lokalnejotwiera się w nowej karcie

Lokalizacja

Dąbrowszczaków 2 ,  03-474 Warszawa

Udostępniane zasoby