Błąd

Ładowanie danych

Zdjęcie profilowe organizacji
Inne instytucje - Praga-Północ

Pawilon edukacyjny Kamień

Pawilon Edukacyjny Kamień jest miejscem nowoczesnej edukacji i lokalnej aktywności w zakresie ochrony przyrody, którego działania kierujemy do mieszkańców Warszawy w różnym wieku. Przy realizacji działań podejmujemy współpracę z różnymi podmiotami: organizacjami pozarządowymi czy ośrodkami naukowymi. Działania realizowane w Kamieniu powinny współgrać z następującymi obszarami: • wzmacnianie świadomości i dobrych nawyków proekologicznych, • popularyzacja wiedzy o ptakach i przyrodzie nadwiślańskiej, • propagowanie idei ochrony obszarów Natura 2000, • popularyzowanie wykorzystania terenów nadwiślańskich jako miejsca zróżnicowanych aktywności o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i sportowo-rekreacyjnym, • ochrona i poprawa stanu różnorodności biologicznej, • wspieranie wdrażanie ekoinnowacji, • przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, Projekt realizowany jest przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy.

Dostępność

Poniedziałek 10 - 16
Wtorek 10 - 16
Środa 10 - 16
Czwartek 10 - 16
Piątek 10 - 16
Sobota 12 - 16
Niedziela 12 - 16
Miejsce Aktywności Lokalnejotwiera się w nowej karcie

Lokalizacja

Wybrzeże Puckie 1 ,  03-301 Warszawa