Błąd

Ładowanie danych

Zdjęcie profilowe organizacji
Dom Sąsiedzki - Wola

MAL Piaskowa 7

Miejsce Aktywności Lokalnej Piaskowa 7 przy ul. Piaskowej 7 zostało stworzone przez mieszkańców, Urząd Dzielnicy Wola, OPS Dzielnicy Wola oraz Fundację NEBO. MAL Piaskowa 7 daje możliwości do realizacji inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej, integruje sąsiadów poprzez wspólnie organizowane wydarzenia, kształtuje postawę współodpowiedzialności za swoje środowisko lokalne, odkrywa wartości i możliwości niewykorzystanych umiejętności pojedynczych mieszkańców oraz całych grup.
Miejsce Aktywności Lokalnejotwiera się w nowej karcie

Lokalizacja

Piaskowa 7 ,  01-067 Warszawa