Błąd

Ładowanie danych

Zdjęcie profilowe organizacji
Inne instytucje - Wola

Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"

Centrum Aktywności Międzypokoleniowej Nowolipie to nowa przestrzeń dla seniorów, osób w średnim wieku, młodzieży, dzieci i organizacji pozarządowych. Misją CAM "Nowolipie" jest promowanie i wzmacnianie idei dialogu międzypokoleniowego poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi, bieżąca działalność dziennego pobytu dla osób starszych oraz upowszechnianie wolontariatu wśród osób 60+.

Udostępniane zasoby