Loading...
Zdjęcie profilowe organizacji
Dom Sąsiedzki - Praga-Północ
Dom Sąsiedzki "Moje Szmulki"
Dom Sąsiedzki „Moje Szmulki” buduje potencjał społeczny poprzez angażowanie osób indywidualnych, rodzin, grup nieformalnych, organizacji, lokalnych instytucji, przedsiębiorców oraz samorządu. Jesteśmy otwarci na różnorodność wiekową, kulturową, wyznaniową, etniczną itp. „Moje Szmulki” to miejsce otwarte na ludzi o różnym statusie społecznym i materialnym, dostępne dla wszystkich mieszkańców.
Lokalizacja
Łochowska 39 ,  03-757 Warszawa