Błąd

Ładowanie danych

Zdjęcie zasobu Namiot 1

Praga-Południe

Namiot

Namiot całoroczny, znajdujący się na terenie rekreacyjnym OPP1 Jordanek. W środku podłoże ze sztucznej trawy.

Informacje o udostępnionej przestrzeni

Powierzchnia

30 m2

Maks. liczba osób

20

Aktywności jakie możesz tutaj zorganizować

Edukacyjne

 • Spotkania
 • Szkolenia/warsztaty

Artystyczne

 • Projekcje filmowe
 • Wystawy i wernisaże

Inne

 • Co-working
 • Inne

Dodatkowe wyposażenie

 • Pozostały sprzęt

  • Miejsca do siedzenia (krzesła, fotele, puffy, kanapy)
  • Stoły
  • Flipchart

Galeria zdjęć

Zdjęcie zasobu Namiot 2

Chcesz wypożyczyć ten zasób?

Lokalizacja

ul. Kwatery Głównej 11 ,  04-294 Warszawa

Szczegóły udostępniania

Prosimy o wcześniejszy kontakt z koordynatorem MAL.

Udostępniane przez

Logo Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 "Jordanek"

Instytucja Oświatowo - Wychowawcza

Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 "Jordanek"

OPP nr 1 „Jordanek” jest państwową, publiczną placówką oświatowo-wychowawczą, prowadzoną przez Miasto Stołeczne Warszawa. Jest jednostką budżetową a prowadzone w niej bezpłatne dla uczestników zajęcia są finansowane przez organ prowadzący. Placówka zatrudnia wykwalifikowaną kadrę pedagogów : wychowawców, instruktorów, których praca podlega nadzorowi pedagogicznemu Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Ognisko tworzy ofertę zajęć i imprez w oparciu o diagnozę potrzeb środowiska lokalnego, skierowaną głównie do dzieci i młodzieży szkolnej. Punktem wyjścia dla naszej działalności jest pogląd, że dobrze wykorzystany czas ma znaczący wpływ na rozwój osobowości i podnoszenie poziomu kultury dzieci i młodzieży. Szczególną wagę przywiązujemy do rozwoju emocjonalnego i społecznego. Misja placówki głosi iż w każdym dziecku tkwi pewien potencjał wrażliwości i twórczości a zadaniem wspierającego wychowawcy jest potencjał wyzwolić i stworzyć warunki do pełnego rozwoju.