Ładowanie danych
Zdjęcie główne zasobu
Bielany
Sala uniwersalna
Przestronna sala na różnego typu wydarzenia.
Powierzchnia
 • 220 m2
Maks. liczba osób
 • 60
Aktywności jakie możesz tutaj zorganizować
Edukacyjne
 • Spotkania
 • Szkolenia/warsztaty
 • Konferencje
Artystyczne
 • Próby taneczne
 • Próby teatralne
 • Przedstawienia i widowiska teatralne
 • Projekcje filmowe
 • Wystawy i wernisaże
Dodatkowe wyposażenie
Ikona rodzaju wyposażenia
Sprzęt elektroniczny
 • Rzutnik
 • Ekran
Ikona rodzaju wyposażenia
Udogodnienia
 • Internet
 • Oświetlenie
Ikona rodzaju wyposażenia
Pozostały sprzęt
 • Miejsca do siedzenia (krzesła, fotele, puffy, kanapy)
 • Stoły
Chcesz wypożyczyć ten zasób?
Lokalizacja
Estrady 112 ,  01-932 Warszawa
Szczegóły udostępniania
Prosimy o wcześniejszy kontakt z opiekunem/opiekunką miejsca (telefoniczny/mailowy).
Udostępniane przez
Zdjęcie profile właściciela zasobu
Dom Kultury
Studnia Miejsce Aktywności Lokalnej
Zobacz profil
Studnia jest otwartą przestrzenią do spotkań i wspólnego spędzania czasu wolnego mieszkańców Bielan. Naszym celem jest stworzenie przestrzeni i atmosfery dla mieszkańców Bielan wspierającej twórcze działania. Chcemy wzmocnić więzi sąsiedzkie pomiędzy mieszkańcami poprzez inspirowanie do wspólnego aktywnego działania i uświadamianie potrzeby odpowiedzialności za swoje otoczenie.

Podobne zasoby