Ładowanie danych
Zdjęcie główne zasobu
Bielany
Piec ceramiczny
Z pieca można skorzystać na miejscu np. organizując warsztaty ceramiczne.
Liczba sztuk
  • 1
Chcesz wypożyczyć ten zasób?
Szczegóły udostępniania
Prosimy o wcześniejszy kontakt z opiekunem/opiekunką zasobu (telefoniczny, mailowy).
Udostępniane przez
Zdjęcie profile właściciela zasobu
Dom Kultury
Studnia Miejsce Aktywności Lokalnej
Zobacz profil
Studnia jest otwartą przestrzenią do spotkań i wspólnego spędzania czasu wolnego mieszkańców Bielan. Naszym celem jest stworzenie przestrzeni i atmosfery dla mieszkańców Bielan wspierającej twórcze działania. Chcemy wzmocnić więzi sąsiedzkie pomiędzy mieszkańcami poprzez inspirowanie do wspólnego aktywnego działania i uświadamianie potrzeby odpowiedzialności za swoje otoczenie.

Podobne zasoby