Ładowanie danych
Zdjęcie główne zasobu
Śródmieście
Lamzac - pufa napełniana powietrzem
Pufa dla dwóch osób, którą napełnia się powietrzem. Zdjęcie pufy pochodzi ze strony producenta: www.fatboy.com.
Liczba sztuk
  • 2
Chcesz wypożyczyć ten zasób?
Szczegóły udostępniania
Pufy do wykorzystania podczas bezpłatnych i ogólnodostępnych wydarzeń organizowanych przez mieszkańców m.st. Warszawy. Pierwszeństwo wypożyczenia mają organizatorzy inicjatyw lokalnych. Zapotrzebowanie na pufy, wraz z datą odbioru, zwrotu oraz celem wykorzystania należy zgłosić na 7 dni przed planowanym odbiorem. Wypożyczający zobowiązuje się do odbioru i zwrotu sprzętu we wcześniej ustalonych terminach. Transport sprzętu odbywa się na koszt i odpowiedzialność Pożyczającego.
Udostępniane przez
Zdjęcie profile właściciela zasobu
Inne instytucje
Wydział Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej, Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy
Zobacz profil
Zajmujemy się wspieraniem rozwoju wspólnot lokalnych w Warszawie - inicjatywą lokalną, miejscami aktywności lokalnej, partnerstwami lokalnymi, wspieraniem oddolnej aktywności mieszkańców.

Podobne zasoby