Ładowanie danych
Zdjęcie główne zasobu
Bielany
Agarra La Onda- Między Meksykiem a Polską
Wystawa - reportaż projektu wielokulturowego - Agarra La Onda- Wszyscy Święci między Meksykiem a Polską przeprowadzony z Fundacją Kultury Meksykańskiej i imigrantami z Meksyku. Zdjęcia dokumentują warsztaty kulinarne, koncert zespołu Gaban Azul, warsztaty wykonywania czaszek cukrowych i prezentację meksykańskiego ołtarza. Dofinansowano z Funduszu Animacji Kultury Warszawski Program Edukacji Kulturalnej Partner projektu Bemowskie Centrum Kultury
Specyfika wystawy
  • Fotografia
Liczba elementów
17 fotografii na piance z systemem do powieszenia
Wymiary elementów
42x59 cm
Zdjęcie główne zasobu
Zdjęcie główne zasobu
Zdjęcie główne zasobu
Zdjęcie główne zasobu
Zdjęcie główne zasobu
Zdjęcie główne zasobu
Zdjęcie główne zasobu
Zdjęcie główne zasobu
Chcesz wypożyczyć ten zasób?
Szczegóły udostępniania
Szczegóły ustalamy telefonicznie : 516-043-820
Udostępniane przez
Zdjęcie profile właściciela zasobu
Dom Kultury
Studnia Miejsce Aktywności Lokalnej
Zobacz profil
Studnia jest otwartą przestrzenią do spotkań i wspólnego spędzania czasu wolnego mieszkańców Bielan. Naszym celem jest stworzenie przestrzeni i atmosfery dla mieszkańców Bielan wspierającej twórcze działania. Chcemy wzmocnić więzi sąsiedzkie pomiędzy mieszkańcami poprzez inspirowanie do wspólnego aktywnego działania i uświadamianie potrzeby odpowiedzialności za swoje otoczenie.

Podobne zasoby