Błąd

Ładowanie danych

Ekran pneumatyczny do plenerowych projekcji filmowych rozstawiony na parkingu.

Śródmieście

Ekrany pneumatyczne do plenerowych projekcji filmowych

Ekrany pneumatyczny do plenerowych projekcji filmowych, nadmuchuje się za pomocą zamontowanego w nim na stałe wentylatora, który wymaga stałego podpięcia do prądu. Ekran ma powierzchnię wyświetlania około 3x6 m. Do jego rozłożenia są potrzebne minimum dwie osoby. Ekran można przymocować do podłoża za pomocą dołączonych linek i śledzi.

Informacje o udostępnionym przedmiocie

Liczba sztuk

2

Galeria zdjęć

Ekran pneumatyczny do plenerowych projekcji filmowych rozstawiony na parkingu.
Ekran pneumatyczny do plenerowych projekcji filmowych rozstawiony na parkingu.

Chcesz wypożyczyć ten zasób?

Szczegóły udostępniania

Prosimy o dokonanie rezerwacji minimum 7 dni przed planowanym terminem wypożyczenia zasobu. Sprzęt wypożyczamy na niekomercyjne, bezpłatne działania na rzecz mieszkanek i mieszkańców m.st. Warszawy. Wypożyczający zobowiązuje się do odbioru i zwrotu sprzętu we wcześniej ustalonych terminach. Prosimy o ustalenie terminów mailowo lub telefonicznie. Przeniesienie sprzętu i transport sprzętu odbywa się na koszt i odpowiedzialność wypożyczającego. Sprzęt wypożyczany jest zgodnie z „Procedurą wypożyczenia sprzętów przy wykorzystaniu portalu Spółdzielnia Kultury” po wypełnieniu i podpisaniu „Protokołu wypożyczenia i zwrotu” osobiście przez osobę dokonującą rezerwacji. Podpisanie protokołu jest równoznaczne z akceptacją „Regulaminu wypożyczenia” oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wypożyczenia sprzętu udostępnionego w ramach portalu Spółdzielnia Kultury. Wyżej wymienione dokumenty dostępne są pod adresem: https://tiny.pl/wmm8g

Udostępniane przez

Logo  Wydział Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej, Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy

Inne instytucje

Wydział Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej, Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy

Zajmujemy się wspieraniem rozwoju wspólnot lokalnych w Warszawie - inicjatywą lokalną, miejscami aktywności lokalnej, partnerstwami lokalnymi, wspieraniem oddolnej aktywności mieszkańców.

Podobne zasoby