Ładowanie danych
Zdjęcie główne zasobu
Śródmieście
Ekrany pneumatyczne do plenerowych projekcji filmowych
Ekrany pneumatyczny do plenerowych projekcji filmowych, nadmuchuje się za pomocą zamontowanego w nim na stałe wentylatora, który wymaga stałego podpięcia do prądu. Ekran ma powierzchnię wyświetlania około 3x6 m. Do jego rozłożenia są potrzebne minimum dwie osoby. Ekran można przymocować do podłoża za pomocą dołączonych linek i śledzi.
Liczba sztuk
  • 3
Zdjęcie główne zasobu
Zdjęcie główne zasobu
Chcesz wypożyczyć ten zasób?
Szczegóły udostępniania
Ekrany pneumatyczne do wykorzystania podczas bezpłatnych i ogólnodostępnych wydarzeń organizowanych przez mieszkańców m.st. Warszawy. Zapotrzebowanie na ekran, wraz z datą odbioru, zwrotu oraz celem wykorzystania należy zgłosić na 7 dni przed planowanym odbiorem. Wypożyczający zobowiązuje się do odbioru i zwrotu sprzętu we wcześniej ustalonych terminach. Transport (włącznie z przeniesieniem) sprzętu odbywa się na koszt i odpowiedzialność Wypożyczającego.
Udostępniane przez
Zdjęcie profile właściciela zasobu
Inne instytucje
Wydział Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej, Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy
Zobacz profil
Zajmujemy się wspieraniem rozwoju wspólnot lokalnych w Warszawie - inicjatywą lokalną, miejscami aktywności lokalnej, partnerstwami lokalnymi, wspieraniem oddolnej aktywności mieszkańców.

Podobne zasoby