Loading...
Zdjęcie główne zasobu
Śródmieście
Menora – przestrzeń Muzeum POLIN na Pl. Grzybowskim 2
Menora - przestrzeń Muzeum POLIN na Pl. Grzybowskim 2 – to, obok punktu informacyjnego, sala spotkań, którą chętnie podzielimy się z organizacjami pozarządowymi i instytucjami, których działalność jest zbieżna z misją naszego muzeum i które pragną przyczynić się do szerzenia wzajemnego zrozumienia i szacunku. Nasze zaproszenie kierujemy przede wszystkim do organizacji działających na rzecz upowszechniania kultury i zachowania dziedzictwa żydowskiego, ale też do organizacji zajmujących się ochroną praw człowieka, edukacją obywatelską, przeciwdziałaniem antysemityzmowi, rasizmowi i wszelkiej dyskryminacji. Można tu nieodpłatnie organizować spotkania, wykłady czy prezentacje
Powierzchnia
 • 48 m2
Maks. liczba osób
 • 30
Aktywności jakie możesz tutaj zorganizować
Edukacyjne
 • Spotkania
 • Szkolenia/warsztaty
 • Konferencje
Dodatkowe wyposażenie
Ikona rodzaju wyposażenia
Sprzęt elektroniczny
 • Rzutnik
 • Ekran
 • Głośniki
 • TV/DVD
 • Laptop/Komputer
Ikona rodzaju wyposażenia
Udogodnienia
 • Internet
 • Klimatyzacja
 • Oświetlenie
Ikona rodzaju wyposażenia
Pozostały sprzęt
 • Miejsca do siedzenia (krzesła, fotele, puffy, kanapy)
 • Stoły
 • Flipchart
Zdjęcie główne zasobu
Chcesz wypożyczyć ten zasób?
Lokalizacja
Plac Grzybowski 2 ,  00-109 Warszawa
Szczegóły udostępniania
1. zgodność celów statutowych z Muzeum POLIN, czyli wspieranie rozwoju edukacji, myśli i kultury poprzez przyczynianie się do szerzenia wzajemnego zrozumienia i szacunku wśród ludzi, a także realizowanie projektów na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i kształtowania postaw społecznych, przeciwdziałania wszelkiej dyskryminacji, poszanowania praw człowieka oraz wspierania dialogu między różnymi środowiskami i narodami; 2. wcześniejszy kontakt pod adresem menora@polin.pl (około 4 tygodni przed pierwszym planowanym wydarzeniem ze względu na konieczność podpisania umowy); 3. podpisanie umowy na korzystanie z sali – umowa obowiązuje do końca roku kalendarzowego.
Udostępniane przez
Muzeum
Menora – przestrzeń Muzeum POLIN na Pl. Grzybowskim 2
Zobacz profil
Menora - przestrzeń Muzeum POLIN na Pl. Grzybowskim 2 – to, obok punktu informacyjnego, sala spotkań, którą chętnie podzielimy się z organizacjami pozarządowymi i instytucjami, których działalność jest zbieżna z misją naszego muzeum i które pragną przyczynić się do szerzenia wzajemnego zrozumienia i szacunku.

Podobne zasoby

Zdjęcie główne zasobu
Przestrzeń - Mokotów
Dom Kultury Dorożkarnia
Zdjęcie główne zasobu
Przestrzeń - Mokotów
Dom Kultury Dorożkarnia
Zdjęcie główne zasobu
Przestrzeń - Śródmieście
Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych Stacja Muranów
Zdjęcie główne zasobu
Przestrzeń - Wola
Fundacja Jeden Muranów