Ładowanie danych
Zdjęcie główne zasobu
Bielany
Leżaki
Leżaki z nadrukowanym logo MAL Studnia
Liczba sztuk
  • 20
Chcesz wypożyczyć ten zasób?
Szczegóły udostępniania
Leżaki wykorzystujemy podczas wydarzeń kulturalnych (m.in. pokazów kina i koncertów w ogrodzie).
Udostępniane przez
Zdjęcie profile właściciela zasobu
Dom Kultury
Studnia Miejsce Aktywności Lokalnej
Zobacz profil
Studnia jest otwartą przestrzenią do spotkań i wspólnego spędzania czasu wolnego mieszkańców Bielan. Naszym celem jest stworzenie przestrzeni i atmosfery dla mieszkańców Bielan wspierającej twórcze działania. Chcemy wzmocnić więzi sąsiedzkie pomiędzy mieszkańcami poprzez inspirowanie do wspólnego aktywnego działania i uświadamianie potrzeby odpowiedzialności za swoje otoczenie.

Podobne zasoby