Błąd

Ładowanie danych

Parasol grzewczy.

Praga-Północ

Parasol grzewczy

Gazowy parasol grzewczy 13 kW Pasująca butla gazowa: P11/PC10

Informacje o udostępnionym przedmiocie

Liczba sztuk

2

Chcesz wypożyczyć ten zasób?

Szczegóły udostępniania

Proszę dzwonić i się dowiadywać dalej.

Udostępniane przez

Logo Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy i Rozwoju QZmianom

Organizacja pozarządowa

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy i Rozwoju QZmianom

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom od 2004 roku inspiruje osoby w każdym wieku do wykorzystywania ich wewnętrznego potencjału. Działamy poprzez organizację szkoleń, warsztatów psychoedukacyjnych i psychoterapii. Aktywnie właczamy się w budowanie systemów wsparcia lokalnego na Pradze Północ. Wspieramy organizacje w zakresie zarządzania i monitoringu projektów. Naszym celem jest wspieranie procesów uczenia się i rozwoju osobowościowego dzieci, młodzieży i dorosłych. W swoich działaniach stawiamy na wyrównywanie szans edukacyjnych osób o różnym statusie społeczno-ekonomicznym. Zespół Q Zmianom tworzą osoby profesjonalnie zajmujące się pomocą i edukacją psychologiczną: psycholodzy, pedagodzy, trenerzy oraz wolontariusze, którym bliska jest misja Stowarzyszenia.

Podobne zasoby