Ładowanie danych
Zdjęcie główne zasobu
Praga-Północ
Parasol grzewczy
Gazowy parasol grzewczy 13 kW Pasująca butla gazowa: P11/PC10
Liczba sztuk
  • 2
Chcesz wypożyczyć ten zasób?
Szczegóły udostępniania
Proszę dzwonić i się dowiadywać dalej.
Udostępniane przez
Zdjęcie profile właściciela zasobu
Organizacja pozarządowa
Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy i Rozwoju QZmianom
Zobacz profil
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom od 2004 roku inspiruje osoby w każdym wieku do wykorzystywania ich wewnętrznego potencjału. Działamy poprzez organizację szkoleń, warsztatów psychoedukacyjnych i psychoterapii. Aktywnie właczamy się w budowanie systemów wsparcia lokalnego na Pradze Północ. Wspieramy organizacje w zakresie zarządzania i monitoringu projektów. Naszym celem jest wspieranie procesów uczenia się i rozwoju osobowościowego dzieci, młodzieży i dorosłych. W swoich działaniach stawiamy na wyrównywanie szans edukacyjnych osób o różnym statusie społeczno-ekonomicznym. Zespół Q Zmianom tworzą osoby profesjonalnie zajmujące się pomocą i edukacją psychologiczną: psycholodzy, pedagodzy, trenerzy oraz wolontariusze, którym bliska jest misja Stowarzyszenia.

Podobne zasoby