Błąd

Ładowanie danych

Zdjęcie zasobu Ramka do zdjęć "Dzień Sąsiada" 1

Włochy

Ramka do zdjęć "Dzień Sąsiada"

Styropianowa ramka do zdjęć z napisem "Dzień Sąsiada"

Chcesz wypożyczyć ten zasób?

Szczegóły udostępniania

Odbiór i zwrot we własnym zakresie

Udostępniane przez

Logo Miejsce Aktywności Lokalnej we Włochach

Dom Sąsiedzki

Miejsce Aktywności Lokalnej we Włochach

Miejsce Aktywności Lokalnej we Włochach jest prowadzone przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy. MAL we Włochach to miejsce dla Mieszkańców tworzone z Mieszkańcami. Uznajemy, iż każdy posiada umiejętności, którymi może dzielić się z sąsiadami. W MALu swoją siedzibę posiada Zespół ds. współpracy ze środowiskiem lokalnym Ośrodka Pomocy, pracownicy Zespołu wspierają oddolne inicjatywy mieszkańców oraz tworzą sieci współpracy organizacji, instytucji i mieszkańców.

Podobne zasoby