Ładowanie danych
Biblioteka - Targówek
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Biblioteka Publiczna Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy gromadzi, opracowuje, przechowuje i udostępnia zasoby dorobku nauki i kultury polskiej i światowej. W trosce o rozwój społeczeństwa informacyjnego oferuje dostęp do internetu wraz z pakietem multimedialnych usług dodatkowych. Wypełniając misję kulturotwórczą organizuje i animuje wydarzenia kulturalne służące integracji mieszkańców i rozwojowi społeczności lokalnej.
Dostępność
Poniedziałek 10.00 - 16.00
Wtorek 10.00 - 16.00
Środa 10.00 - 16.00
Czwartek 10.00 - 16.00
Piątek 10.00 - 16.00
Miejsce Aktywności Lokalnej
Lokalizacja
Św. Wincentego 85 ,  03-291 Warszawa

Udostępniane zasoby