Błąd

Ładowanie danych

Zdjęcie profilowe organizacji
Organizacja pozarządowa - Śródmieście

Otwarty Jazdów

Osiedle Jazdów to zabytkowa kolonia 27 domków fińskich w samym centrum Warszawy - niezwykle kameralne, pełne zieleni osiedle. Obecnie stanowi wyjątkowe miejsce ożywionego dialogu, współpracy interdyscyplinarnej i międzypokoleniowej, partycypacji i innowacji wspierających społeczeństwo obywatelskie. Otwarty Jazdów zrzesza blisko 30 organizacji pozarządowych i grup nieformalnych działających na rzecz kultury, edukacji i ochrony środowiska a także wspierania inicjatyw społecznych i grup samopomocowych. Jesteśmy otwarci na nowe inicjatywy dla warszawiaków i warszawianek w każdym wieku! Zapraszamy do kontaktu z sekretariatem Partnerstwa Otwarty Jazdów.