Błąd

Ładowanie danych

Zdjęcie profilowe organizacji
Biblioteka - Praga-Południe

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 55 - Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy

Nowoczesna przestrzeń biblioteczna przeznaczona do działań edukacyjno-kulturalnych. Sala Dydaktyczna udostępniana jest w środy w godz. 10.00 do 15.00 oraz w piątki w godz. 10.00 do 19.00. W ramach użyczania przestrzeni niezbędnej do realizacji projektów, Biblioteka zobowiązuje się udostępnić posiadaną przez siebie przestrzeń Sali dydaktycznej wraz z jej wyposażeniem po uprzednim wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego do organizatora.

Dostępność

Środa 10.00 - 15.00
Piątek 10.00 - 19.00
Miejsce Aktywności Lokalnejotwiera się w nowej karcie

Lokalizacja

ul. Egipska 7 ,  03-979 Warszawa

Udostępniane zasoby