Błąd

Ładowanie danych

Zamontowana na stałe altana ogrodowa. Pod nią znajdują się ławki i stół.

Praga-Południe

Altana ogrodowa

Altana ogrodowa z zadaszeniem, przenośnym stołem oraz trzema ławkami. Dostęp dla osób poruszających się na wózkach, jak i dla rodziców z wózkami.

Informacje o udostępnionej przestrzeni

Powierzchnia

26,5 m2

Maks. liczba osób

20

Aktywności jakie możesz tutaj zorganizować

Edukacyjne

  • Spotkania
  • Szkolenia/warsztaty

Sportowe

  • Aktywność sportowa
  • Aktywność na świeżym powietrzu

Dodatkowe wyposażenie

  • Pozostały sprzęt

    • Miejsca do siedzenia (krzesła, fotele, puffy, kanapy)
    • Stoły

Chcesz wypożyczyć ten zasób?

Lokalizacja

ul. Kwatery Głównej 11 ,  04-294 Warszawa

Szczegóły udostępniania

Rezerwacja miejsca po wcześniejszym ustaleniu z koordynatorem. Prosimy o kontakt minimum 7 dni wcześniej.

Udostępniane przez

Logo Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 "Jordanek"

Instytucja Oświatowo - Wychowawcza

Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 "Jordanek"

OPP nr 1 „Jordanek” jest państwową, publiczną placówką oświatowo-wychowawczą, prowadzoną przez Miasto Stołeczne Warszawa. Jest jednostką budżetową a prowadzone w niej bezpłatne dla uczestników zajęcia są finansowane przez organ prowadzący. Placówka zatrudnia wykwalifikowaną kadrę pedagogów : wychowawców, instruktorów, których praca podlega nadzorowi pedagogicznemu Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Ognisko tworzy ofertę zajęć i imprez w oparciu o diagnozę potrzeb środowiska lokalnego, skierowaną głównie do dzieci i młodzieży szkolnej. Punktem wyjścia dla naszej działalności jest pogląd, że dobrze wykorzystany czas ma znaczący wpływ na rozwój osobowości i podnoszenie poziomu kultury dzieci i młodzieży. Szczególną wagę przywiązujemy do rozwoju emocjonalnego i społecznego. Misja placówki głosi iż w każdym dziecku tkwi pewien potencjał wrażliwości i twórczości a zadaniem wspierającego wychowawcy jest potencjał wyzwolić i stworzyć warunki do pełnego rozwoju.