Błąd

Ładowanie danych

Zdjęcie profilowe organizacji
Inne instytucje - Śródmieście

Wydział Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej, Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy

Zajmujemy się wspieraniem rozwoju wspólnot lokalnych w Warszawie - inicjatywą lokalną, miejscami aktywności lokalnej, partnerstwami lokalnymi, wspieraniem oddolnej aktywności mieszkańców.

Dostępność

Poniedziałek 9 - 15
Wtorek 9 - 15
Środa 9 - 15
Czwartek 9 - 15
Piątek 9 - 15

Lokalizacja

Kruczkowskiego 2

Udostępniane zasoby