Ładowanie danych
Zdjęcie profilowe organizacji
Inne instytucje - Śródmieście
Wydział Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej, Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy
Zajmujemy się wspieraniem rozwoju wspólnot lokalnych w Warszawie - inicjatywą lokalną, miejscami aktywności lokalnej, partnerstwami lokalnymi, wspieraniem oddolnej aktywności mieszkańców.
Dostępność
Poniedziałek 9 - 15
Wtorek 9 - 15
Środa 9 - 15
Czwartek 9 - 15
Piątek 9 - 15
Lokalizacja
Kruczkowskiego 2

Udostępniane zasoby