Loading...
Zdjęcie profilowe organizacji
Dom Kultury - Bielany
Studnia Miejsce Aktywności Lokalnej
Studnia jest otwartą przestrzenią do spotkań i wspólnego spędzania czasu wolnego mieszkańców Bielan. Naszym celem jest stworzenie przestrzeni i atmosfery dla mieszkańców Bielan wspierającej twórcze działania. Chcemy wzmocnić więzi sąsiedzkie pomiędzy mieszkańcami poprzez inspirowanie do wspólnego aktywnego działania i uświadamianie potrzeby odpowiedzialności za swoje otoczenie.
Dostępność
Poniedziałek 9.00 - 21.00
Wtorek 9.00 - 21.00
Środa 9.00 - 20.00
Czwartek 9.00 - 21.00
Piątek 9.00 - 21.00
Sobota 9.30 - 13.00
Niedziela 11.00 - 17.00
Miejsce Aktywności Lokalnej
Lokalizacja
Estrady 112 ,  01-932 Warszawa

Udostępniane zasoby

Zdjęcie główne zasobu
Przestrzeń - Bielany
Studnia Miejsce Aktywności Lokalnej
Zdjęcie główne zasobu
Przestrzeń - Bielany
Studnia Miejsce Aktywności Lokalnej
Zdjęcie główne zasobu
Przedmioty - Bielany
Studnia Miejsce Aktywności Lokalnej
Zdjęcie główne zasobu
Wystawy - Bielany
Studnia Miejsce Aktywności Lokalnej
Zdjęcie główne zasobu
Koncerty i spektakle - Bielany
Studnia Miejsce Aktywności Lokalnej
Zdjęcie główne zasobu
Przedmioty - Bielany
Studnia Miejsce Aktywności Lokalnej
Zdjęcie główne zasobu
Przedmioty - Bielany
Studnia Miejsce Aktywności Lokalnej
Zdjęcie główne zasobu
Przedmioty - Bielany
Studnia Miejsce Aktywności Lokalnej
Zdjęcie główne zasobu
Wystawy - Bielany
Studnia Miejsce Aktywności Lokalnej