Błąd

Ładowanie danych

Zdjęcie profilowe organizacji
Dom Kultury - Bielany

Studnia Miejsce Aktywności Lokalnej

Studnia jest otwartą przestrzenią do spotkań i wspólnego spędzania czasu wolnego mieszkańców Bielan. Naszym celem jest stworzenie przestrzeni i atmosfery dla mieszkańców Bielan wspierającej twórcze działania. Chcemy wzmocnić więzi sąsiedzkie pomiędzy mieszkańcami poprzez inspirowanie do wspólnego aktywnego działania i uświadamianie potrzeby odpowiedzialności za swoje otoczenie.

Dostępność

Poniedziałek 9.00 - 21.00
Wtorek 9.00 - 21.00
Środa 9.00 - 20.00
Czwartek 9.00 - 21.00
Piątek 9.00 - 21.00
Sobota 9.30 - 13.00
Niedziela 11.00 - 17.00
Miejsce Aktywności Lokalnejotwiera się w nowej karcie

Lokalizacja

Estrady 112 ,  01-932 Warszawa