Loading...
Zdjęcie profilowe organizacji
Dom Kultury - Bielany
Studnia Miejsce Aktywności Lokalnej
Studnia jest otwartą przestrzenią do spotkań i wspólnego spędzania czasu wolnego mieszkańców Bielan. Naszym celem jest stworzenie przestrzeni i atmosfery dla mieszkańców Bielan wspierającej twórcze działania. Chcemy wzmocnić więzi sąsiedzkie pomiędzy mieszkańcami poprzez inspirowanie do wspólnego aktywnego działania i uświadamianie potrzeby odpowiedzialności za swoje otoczenie.
Dostępność
Poniedziałek 9.00 - 21.00
Wtorek 9.00 - 21.00
Środa 9.00 - 20.00
Czwartek 9.00 - 21.00
Piątek 9.00 - 21.00
Sobota 9.30 - 13.00
Niedziela 11.00 - 17.00
Miejsce Aktywności Lokalnej
Lokalizacja
Estrady 112 ,  01-932 Warszawa

Udostępniane zasoby

Zdjęcie główne zasobu - Ogród
Przestrzeń - Bielany
Studnia Miejsce Aktywności Lokalnej
Zdjęcie główne zasobu - Sala uniwersalna
Przestrzeń - Bielany
Studnia Miejsce Aktywności Lokalnej
Zdjęcie główne zasobu - Piec ceramiczny
Przedmioty - Bielany
Studnia Miejsce Aktywności Lokalnej
Zdjęcie główne zasobu - Agarra La Onda- Między Meksykiem a Polską
Wystawy - Bielany
Studnia Miejsce Aktywności Lokalnej
Zdjęcie główne zasobu - The Mleko - wielopokoleniowy zespół rockowy
Koncerty i spektakle - Bielany
Studnia Miejsce Aktywności Lokalnej
Zdjęcie główne zasobu - Gry planszowe
Przedmioty - Bielany
Studnia Miejsce Aktywności Lokalnej
Zdjęcie główne zasobu - Spektakle operowe na płytach DVD
Przedmioty - Bielany
Studnia Miejsce Aktywności Lokalnej
Zdjęcie główne zasobu - Leżaki
Przedmioty - Bielany
Studnia Miejsce Aktywności Lokalnej
Zdjęcie główne zasobu - Archiwum Wólki
Wystawy - Bielany
Studnia Miejsce Aktywności Lokalnej